Õnnitleme õpetajaid!

05.10.2012

 

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon õnnitleb õpetajate päeva puhul kõiki õpetajaid! 

Erilised õnnitused ja tänu UNESCO ühendkoolide õpetajatele, kes aitavad UNESCO väärtuseid viia õpilasteni ning neil aidata kasvada uudishimulikeks, teadlikeks ning solidaarseteks noorteks inimesteks.

 Siin ka Ms Irina Bokova tervitussõnad õpetajate päeva puhul: