Palestiina haridusdelegatsioon tutvub Eesti e-õppe kogemusega

7.-11. märtsini viibisid Eestis Palestiina Omavalitsuse Haridus- ja Kõrgharidusministeeriumi, ülikoolide ja koolide esindajad, et koos Eesti nõuandjatega edendada uute tehnoloogiate kasutamist hariduses.

Palestiina Omavalitsuse delegatsiooni juhi, aseminister Basri Salmoodi sõnul on neil heameel Eestiga selles valdkonnas koostööd teha: “Eesti on e-valitsemise ja e-õppe valdkonnas maailma juhtivate riikide seas ja meil on Teie kogemusest kindlasti palju õppida.”

e-Riigi Akadeemia programmijuht Nele Leosk kinnitas, et Palestiina OV-s on viimase paari aasta jooksul tekkinud suur huvi hariduse moderniseerimise vastu. “Huvi taga on eelkõige soov e-lahenduste abil lihtsustada hariduse administreerimist ning kaasajastada õppeprotsessi,” sõnas Nele Leosk, kes on juhtinud analoogseid ettevõtmisi mitmetes riikides.

Palestiina OV on alustanud infoühiskonna arendamisega ning ühendanud paljud koolid internetiga ja varustanud arvutitega. Eestis tutvutaksegi eelkõige sellega, kuidas internetti ja tehnoloogiaid igapäevaselt kasutatakse. Nädala jooksul saadakse ülevaade hariduse juhtimisest ja koordineerimisest, tutvustatakse kasutusel ja arendamisel olevaid infosüsteeme, online õpikeskkondi ja õppematerjale. Viiepäevase koolituse käigus külastatakse mitmeid eesti koole. Oma kogemust tutvustavad ka e-Riigi Akadeemia SA, Eesti Infotehnoloogia SA, Tallinna Ülikool, Tiigrihüppe SA, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu LV, EENet ning Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus.

Eesti ja Palestiina OV koostöö sai alguse 2008. aasta suvel, mil e-Riigi Akadeemia eksperdid käisid Palestiinas hindamas riigi valmisolekut e-lahenduste rakendamiseks, sh hariduses. Koostöö on saanud võimalikuks tänu Eesti Välisministeeriumi ning UNESCO toetusele.