Põhja- ja Baltimaade maailmapärandi seminar Tallinnas

06.10.2010

4.-6. 10. 2010 toimus Tallinnas ligi 30 osavõtjaga Balti- ja Põhjamaade kohtumine, mille eesmärgiks oli ekspertorganisatsioonide (ICOMOS, IUCN) osavõtul ja nõustamisel koostada enne 2007.a maailmapärandi nimekirja kantud paikadele väljapaistva ülemaailmse väärtuse (OUV) retrospektiivsed formuleeringud. Tegu oli esimese sellise seminariga Euroopas. Samalaadsed kohtumised toimuvad ka Tšehhis, Hollandis ja Maltal Euroopa teiste regioonide esindajatele. Riigid koostasid seminariks juhendmaterjali põhjal esialgsed formuleeringud, mida kohapeal täiendati, vastastikku tutvustati ja kommenteeriti. Taustainfot ja praktilisi näpunäiteid jagasid ICOMOSi esindaja Susan Denyer ja IUCNI esindaja Leticia Leitao. OUV formuleering peab maailmapärandi komiteed veenma, et kultuuri- või loodusväärtusel on OUV olemas. Lisaks lühikirjeldusele tuleb välja tuua kriteeriumid, mille alusel kanne tehti, tõestada paiga terviklikkust ja autentsust ning vajalike kaitsemeetmete ja haldussüsteemi olemasolu. Seminaril saadud tagasiside lihtsustab riikidel formuleeringute lõplikku vormistamist ja tähtajaks (hiljemalt 01.02.2012) UNESCOle esitamist.

Ürituse korraldasid Põhjamaade maailmapärandi keskus (NWHF), Tallinna kultuuriväärtuste amet ja UNESCO ERK.