Praktiline seminar külastuskeskuste rollist UNESCOga seotud paikades (nov. 2022 Rumeenia)

25.08.2022

UNESCO korraldab 7.-9. novembril 2022 Rumeenias Buzăus Euroopa riikidele mõeldud praktilise seminari, mis keskendub külastuskeskuste rollile UNESCO maailmapärandi paikades, biosfäärialadel ja geoparkides. Seminari fookus on kestlikul turismil ja külastuskorraldusel, töökeel on inglise keel. Osalema on oodatud UNESCOga seotud paikade külastus- ja infokeskuste esindajad, kes tegelevad turistide vastuvõtu ja teavitustööga, et UNESCO võrgustikesse kuuluvaid paiku paremini tutvustada. Kandideerida võib kõikjalt Euroopast, tähtaeg on 16. september. Esitatud avalduste alusel valitakse välja 25 osalejat, kelle osalemis- ja majutuskulud kaetakse. Taotleda võib ka sõidukulude katmist.

Lisainfo ja kandideerimisvorm