Rahvusvaheline noorte aasta august 2010 – 2011

15.01.2011

ÜRO on välja kuulutanud rahvusvahelise noorte aasta (aug 2010-2011) , mille lipukirjaks on vastastikune mõistmine ja dialoog. Noorte aasta rahvusvaheliselt kodulehelt võib leida informatsiooni kavandatud ürituste ning osalemisvõimaluste kohta. Kõik on kutsutud registreerima noorte aastaga seotud üritusi  rahvusvahelisse kalendrisse.

Saadaval on brošüür, mis annab ülevaate noorte aasta põhiideedest. ÜRO kutsub kõiki noorte aastat tähistama ning levitama rahu, vabaduse ja solidaarsuse ideid. Noorte aasta annab hea võimaluse arutleda aastatuhande arengueesmärkide üle ning aitab tähtsustada noorte inimeste vajadusi.