Rahvusvaheline piiriülese veemajanduse suvekool UNESCO toetusel

24.08.2011

Peipsi Koostöö Keskus viib 2011. aastal UNESCO osalusprogrammi toel ellu projekti “Valitsusväliste organisatsioonide (VVOde) kaasamine Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia riikides veega seotud aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse VVOde võrgustiku tugevdamise, suutlikkuse suurendamise ja säästva arengu hariduse kaudu”

Projekti raames toimus 14.-18. 08. 2011 suvekool ja õppevisiit piiriülese veemajanduse ja säästva arengu teemal Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia  riikides. Suvekool  toimus Nina külas, Peipsi ääres ning tõi kokku ligi  30 spetsialisti Eestist, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Moldovast, Gruusiast, Armeeniast, Kõrgõzstanist ja Kasahstanist.

Suvekoolis esitlesid oma piirkonna veemajandusküsimusi  näiteks  Dnestri (Moldova-Ukraina), Kura-Araksi (Armeenia- Aserbaidžaan-Gruusia), Chu-Talasi (Kõrgõzstan ja Kasahstan) jõgedega tegelevate MTÜde ja riigiasutuste esindajad.

Programmi kuulus ka õppevisiit Peipsi piirkonnas ja kohtumised Mustvee linnavalitsuses, keskkonnaametis, samuti mitmete  Peipsi veemajandusega tegelevate Eesti ja Venemaa spetsialistidega.

Sügiseks valmib projekti raames ka publikatsioon MTÜde osalemisest ja headest ettevõtmistest veega seotud aastatuhande arengueesmärkide täitmisel Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides.