Rahvusvahelise keemia aasta avamine 2011

24.01.2011

UNESCO ja Rahvusvahelise Puhta ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry) korraldusel toimub 27. ja 28. jaanuaril UNESCO peakorteris Pariisis rahvusvahelise keemia aasta avaüritus.

Rahvusvahelise keemia aasta (2011) tähistamise eesmärk on tõsta esile keemia panust inimkonna heaolu parandamisel. Keemia aasta sõnumiks on ”Keemia: meie elu, meie tulevik” , millega soovitakse rõhutada, et teadusel on oluline roll erinevates valdkondades nagu tervishoid, toitumine, keskkond, energia ja transport.

2011. a möödub ka 100 aastat sellest, kui puhta raadiumi eraldamisega silma paistnud Marie Curiele anti Nobeli keemiaauhind. 

UNESCOs on valmimas mitmeid temaatilisi materjale. Materjalid on kättesaadavad rahvusvahelise keemia aasta kodulehelt

Rahvusvahelise keemia aasta 2011 raames on noortel võimalus võtta osa kahest suurprojektist:1. ülemaailmne keemia eksperiment (Global Chemistry Experiment: “Water a Chemical Solution”) 2. kliimamuutuste visualiseerimise projekt (Visualisation of Climate Change Project). 

Esimene projekt on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kellele pakutakse võimalust läbi viia vee kvaliteedi katseid ning avaldada tulemusi spetsiaalsel veebilehel. 

Kliimamuutuste visualiseerimise projekt kaasab keskkooliõpilasi ja esimese kursuse tudengeid. Projekt koosneb interaktiivsetest loengutest, et paremini mõista kliimamuutuste teaduslikku keerukust.

Rohkem teavet projektide kohta:Visualisation of Climate Change ProjectGlobal Chemistry Experiment: ”Water a Chemical Solution”Info UNESCO kodulehel.

Näitus “Rahvusvaheline keemia aasta 2011” TTÜ peahoone fuajeesKuni 15. aprillini 2011 on TTÜ peahoone fuajees avatud näitus “Rahvusvaheline keemia aasta 2011”. Rahvusvahelise keemia aasta näituse TTÜ-s koostasid raamatukogu bibliograafid Katrin Bobrov ja Riina Prööm, kujundas Tiia Eikholm. Täpsem teave.

Toimunud: 

Tallinna Pae Gümnaasiumi keemia õpetaja Jelena Glazkova, osales oma õpilastega keemia aasta raames 18. jaanuaril toimunud ülemaailmsel naiskeemikute hommikusöök-arutelul „Women Sharing a Chemical Moment in Time“. Osalesid õpilased, kes on keemiast huvitatud ning kavatsevad siduda oma tuleviku keemiaga. Keemia momendil osales ka Maria Marina Filippenko (Tallinnast), kes praegu õpib magistriõppes keemiat Inglismaal Brightoni ülikoolis.