Rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022–2032 avasündmus Eestis 6. mail

08.05.2022

6. mail toimus Tallinnas rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022–2032 avasündmus, et teadvustada laiemalt kümnendi eesmärke ning arutada selle seoseid Eestiga.

Videotervituse edastasid UNESCO asepeadirektor kommunikatsiooni ja informatsiooni valdkonnas Tawfik Jelassi ja ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi ekspert, EKI vanemteadur Sven-Erik Soosaar. Keeleteadlane Martin Ehala esines ettekandega “Suurkeeled peaks vähendama oma keeleökoloogilist jalajälge”. Fenno-Ugria esindaja Jaak Prozese juhitud vestlusringis põliskeelte kümnendiga seotud ootuste ja lootuste teemal osalesid kultuuriministeeriumi, haridus-ja teadusministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad ning mulgi ja võru keele kõnelejad. Sündmust elavdasid rahvalaulud udmurdi, mari ja saami keeles.

ÜRO ellu kutsutud rahvusvaheine põliskeelte kümnend 2022–2032 juhib tähelepanu maailma keelelise rikkuse ohustatusele ja vajadusele seda kaitsta. Suurem osa maailma keeli on väikese kõnelejate arvuga, 96% umbes 7000 keelest räägib vaid 3% maailma elanikest. UNESCO juhtimisel on koostatud kümnendi tegevuskava, et põliskeeli säilitada, taaselustada ja elavdada. Sellest tegevuskavast leiab häid mõtteid ka Eesti murdekeelte kaitseks ja arendamiseks. Konkreetsetest meetmetest ja mõõdikutest olulisem on keele kasutamine igapäevaelus, sest vaid nii saab kindel olla, et see jääb saatma ka järgmisi põlvkondi. Nagu ütles vestlusringis TLÜ vanemteadur, folklorist ja võru keele kõneleja Marju Kõivupuu, ei tohi kinni jääda etnograafiasse, sest muidu võib võru keelest saada vabaõhumuuseum. Eestis on plaanis tähistada põliskeelte kümnendit ka sellega, et ühiskonda soome-ugri keelte olukorrast rohkem teavitada ning jõudumööda nende kasutust ja arengut toetada. Samuti tuleks mõelda sellele, millist tuge saaks Eesti pakkuda maailma ohustatud põliskeeltele, kasutades nii hõimuliikumisest saadud kogemusi kui ka meie oskusteavet keeletehnoloogia arendamisel.

Avasündmust on võimalik järelvaadata Fenno-Ugria kodulehel www.fennougria.ee