Tähistame UNESCO filosoofiapäeva ajakirjanduseetika konverentsiga

19.11.2010

Reedel, 19. novembril 2010, Tallinnas Estonia talveaias“Ühiseid väärtusi otsides ja hoides” teemal „Ajakirjanduse vabadus ja vastutus. Eile, täna, homme.”Konverentsil arutame selle üle, kuidas on vabadus ja vastutus seotud. Kuidas paistab eesti ajakirjandus võrdluses teiste demokraatlike riikide ajakirjandusega? Aga võrreldes meie enda varasemate aegade ajakirjandusega? Kas vajame hästitoimivat demokraatiat, et saaksime vastutustundliku ajakirjanduse, või hoopis vastutustundlikku ajakirjandust, et saada hästitoimivat demokraatiat?Millist rolli on ajakirjandus mänginud rahvuse eneseteadvuse, ühistes väärtustes kokkuleppimisel ja riikluse ülesehitamisel läbi aegade? Millist rolli peaks ta mängima täna?Kas ajakirjandus peaks pluralistlikus ühiskonnas kujundama või kujutama (edastama) väärtusi? Kui viimast, siis kelle omi?Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoniga.Konverents toimub UNESCO ülemaailmse filosoofiapäeva ja Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” raames.Jälgi konverentsi otse INETRENETIST

AJAKAVA9:00 Registreerimine ja kohv9:30 Avasõnad: Peep Mühls (Eesti Koostöö Kogu juhataja)9.40 Sissejuhatus: Ajakirjandusvabadusest ja vastutusest ühiste väärtuste kujundamisel Margit Sutrop (TÜ eetikakeskuse juhataja) Masuaja meediaväärtus Marika Valk (UNESCO ERK peasekretär)Teoreetiline vaatenurk10:00 Kas ajakirjandus peab kujundama või kajastama ühiskonna väärtusi? Marju Lauristin10:30 Ajakirjandus ja demokraatia: kas ühe- või kahesuunaline protsess? Iivi Anna Masso11:00 Arutelu, kohvipausAjaloost tänapäeva11:40 Terroriseeriv vabadus Rein Veidemann12:10 Ajakirjanike moraalsed dilemmad nõukogude ajal Halliki Harro-Loit ja Ene Kõresaar12:40 Ajakirjanike väärtusvalikud konkreetsete juhtumite puhul Triin Ahonen13:10 Arutelu13:30 Lõuna14:30 Kas Eesti ajakirjandus kujundab või levitab väärtusi? Ilmar Raag15:00 Paneeldiskussioon: Barbi Pilvre, Raivo Vare, Hans H. Luik, Tiina Jõgeda, Aavo Kokk; modereerib Ilmar RaagKuidas ajakirjandus saab killustunud, pluralistlikus maailmas toetada ühiste väärtuste väljaselgitamist ja nende üle arutlemist?Mis teeks meie ajakirjanduse vastutustundlikuks?Kuidas peaks lugejat harima resp kasvatama, et kindlustada hea ajakirjandus? Kuidas ajakirjandus saab aidata demokraatia kindlustamisele kaasa?16:30 Lõppsõna 

Lisainfo: triin.kapp@ut.ee