Täna algab UNESCO ühendkoolide teaduskonverents

11.06.2012

 Alatskivi lossis algab täna UNESCO Eesti ühendkoolide teaduskonverents,mis toimub teistkordselt. Kui eelmisel korral esitlesid õpilasedkonverentsil uurimistöid, referaate ja esseid ÜRO ja UNESCO teemadel, siisseekord juhindutakse rahvusvahelisest teadusaastast ja teemad on jagatudhumanitaar-ja reaalteaduste sessioonidesse. Ühiselt arutletakse ka selleüle, mis on teadus. Noori tuleb tervitama Teadusaasta 2012 kõneisik MartNoorma.Teaduskonverentsi eesmärk on anda noortele teadlastele võimalus harjutadaoma esinemisoskuseid ning tutvuda eakaaslaste uurimustöödega. UNESCOühendkoolide võrgustiku egiidi all toimuv üritus loodab ka suurendadaosalevate koolide koostööd ning ühtekuuluvustunnet.Konverentsi korraldab UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon koostöös AlatskiviJuhan Liivi nimelise keskkooliga, toetab Välispoliitika Instituut.