Tehisintellektist: UNESCO kutsub kõiki valitsusi üles viivitamatult rakendama ülemaailmset eetikaraamistikku

24.04.2023

Pärast enam kui 1000 tehnikatöötaja üleskutset peatada kõige võimsamate tehisintellektisüsteemide, sealhulgas Chat GPT edasiarendamine, kutsub UNESCO riike üles viivitamatult rakendama tehisintellekti eetika soovitust. Soovituse näol on tegemist normatiivse raamistikuga, mille organisatsiooni 193 liikmesriiki ühehäälselt vastu võtsid ning mis tagab meile kõik hetkel vajalikud kaitsemeetmed.

UNESCO peadirektor Audrey Azoulay:

„Maailm vajab tehisintellekti jaoks tugevamaid eetilisi reegleid: see on meie aja väljakutse. UNESCO soovituses tehisintellekti eetika kohta on kehtestatud selleks sobiv normatiivne raamistik. Kõik UNESCO liikmesriigid kiitsid selle soovituse heaks 2021. aasta novembris. Nüüd on viimane aeg rakendada need strateegiad ja põhimõtted ka riiklikul tasandil, et saavutada soovitud eesmärgid.“

UNESCO tehisintellekti eetika soovitus on esimene ülemaailmne raamistik tehisintellekti eetiliseks kasutamiseks. See annab riikidele ette juhised, kuidas maksimeerida tehisintellektist saadavat kasu ning vähendada sellega kaasnevaid riske. Nii sisaldab soovitus olulisi väärtusi ja põhimõtteid, aga ka üksikasjalikke poliitilisi soovitusi, mida rakendada kõigis rohkemal või vähemal määral mõjutatud valdkondades.

Praeguseks on enam kui 40 riiki maailma eri piirkondadest juba teinud koostööd UNESCOga, et koos töötada välja tehisintellekti kontrollmehhanismid riiklikul tasandil, tuginedes just kõnealustele soovitusele. UNESCO kutsub kõiki riike üles ühinema antud liikumisega, et panustada eetilise tehisintellekti ülesehitusse. Ülevaadet seni tehtust esitletakse 2023. aasta detsembris Sloveenias toimuval UNESCO ülemaailmsel tehisintellekti eetika foorumil.

Loe lähemalt siit: https://www.unesco.org/en/articles/artificial-intelligence-unesco-calls-all-governments-implement-global-ethical-framework-without

ja

soovitus tehisintellekti eetika kohta (eesti keeles) on leitav siit: https://unesco.ee/wp-content/uploads/2022/07/AI-soovitus_-ET_korr_C.pdf