UNESCO alustab kõrghariduse vastastikuse tunnustamise ülemaailmse konventsiooni väljatöötamist

20.10.2015

Pariisis peetaval UNESCO täitevkogu istungil võeti vastu otsus, mille kohaselt alustatakse kõrghariduse diplomite ja kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise ülemaailmse konventsiooni väljatöötamist. See on UNESCO haridussuunalises töös Eesti jaoks hetkel üks olulisem teema. 

Ülemaailmse konventsiooni väljatöötamine on seotud üha kasvava akadeemilise mobiilsuse ja sellest tingitud vajadusega õiglase ja ühtsetel põhimõtetel tugineva tunnustussüsteemi järele. “Eesti jaoks on plaanitav konventsioon eriti oluline, sest aitab kaasa Eesti diplomite tunnustamisele nendes riikides, kellega Eestil ei ole vastastikuseid kahepoolseid diplomite tunnustamise lepinguid. Konventsioon lihtsustab kõrghariduse omandanud isikute ligipääsu õpingute jätkamisele mistahes riigis,” sõnas suursaadik Marten Kokk.

Eestist osaleb konventsiooni väljatöötamises eksperdina ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, kes on Euroopa regiooni Lissaboni konventsiooni komitee president. Eesti kavatseb toetada konventsiooni väljatöötamist 45 000 euroga.

Käimasoleva UNESCO täitevkogu raames arutatakse veel mitmeid Eesti jaoks olulisi  teemasid, nagu kultuuripärandi kaitse relvakonflikti korral, kliimamuutused, sõna- ja pressivabadus, inimõigused ja naiste võimestamine.