UNESCO kesktaseme professionaalide programmi konkurss on avatud!

19.09.2023

UNESCO kesktaseme professionaalide programm on mõeldud kõrgharidusega spetsialistidele, kes soovivad kandideerida UNESCOsse tööle. Programmi eesmärk on parandada UNESCO sekretariaadi geograafilist tasakaalu ja luua töövõimalusi UNESCO töötajate hulgas mitte esindatud või alaesindatud liikmesriikide kodanikele. Eesti on alaesindatud riikide hulgas.

Erinevalt noorte professionaalide programmist, toimub programmi kandideerimine UNESCO keskse värbamiskeskuse kaudu, kandideerida saab kodulehel

1. Kandidaadil peab olema vähemalt magistrikraad, täpne ootus hariduskvalifikatsioonile oleneb ametikohast.

2. UNESCOs töötamiseks on nõutav väga hea inglise või prantsuse keele oskus. Mõlema või teiste ÜRO ametlike keelte valdamine on eelis ja võib osutuda vajalikuks olenevalt tööpakkumisest.

3. Kandidaate oodatakse järgmistele ametikohtadele:

Liaison Officer (Pariis)  https://www.impactpool.org/jobs/984102

Programme Specialist (Pariis) (Water Quality)  https://www.impactpool.org/jobs/984106

Operation Manager, P-3 (Pariis) (Administration and management)

Programme Specialist (Global Ocean Observing System) , P-3, Intergovernmental Oceanographic Commission (Pariis)

Programme Specialist (Rabat) (Education) https://www.impactpool.org/jobs/984109

Programme Specialist (Yaounde) (Education) https://www.impactpool.org/jobs/984103

Programme Specialist (Kinshasa) (Education) https://www.impactpool.org/jobs/984101

Programme Specialist (New Delhi) (Education)  https://www.impactpool.org/jobs/984104

Programme Specialist (Dakar) (Education) https://www.impactpool.org/jobs/984105

Täpsema informatsiooni programmi ja ametikohtade kohta leiate siit

Lisaks ülal mainitud kriteeriumitele võetakse valikul arvesse UNESCO kollektiivi keskseid väärtusi nagu usaldusväärsus, professionaalsus, austus mitmekesisuse vastu ning pühendumus UNESCO mandaadi elluviimisse.

Soovime edu!

Lisainfo: unesco @ kul.ee