UNESCO kultuuripoliitika maailmakonverents Méxicos

05.10.2022

UNESCO eestvõttel peeti 28.–30. septembril Mehhikos México linnas ülemaailmne kultuuripoliitika konverents, kus osalesid 150 riigi delegatsioonid. Eestit esindasid Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ja rahvusvahelistumise nõunik Madli-Liis Parts. Fookuses oli kultuuri panus ühiskonna sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse, samuti kestliku arengu eesmärkide saavutamisesse. Konverentsil vastu võetud lõppdeklaratsioon kinnitab olulise põhimõtte, et kultuur on avalik hüve, ning see peegeldab maailma kokkulepet edasiste sammude osas kultuuripoliitika tugevdamiseks.

Konverentsil toimusid arutelupaneelid trendidest kultuuripoliitikas, lähiaastate väljakutsetest ja prioriteetidest. Eesti osales arutelusessioonis, mis keskendub kultuurivaldkonna tugevdamisele ja loovisikute toimetuleku toetamisele erinevate kriiside taustal, kasutades selleks ka digitehnoloogiate pakutavaid võimalusi.

„Paistame maailmas silma sellega, et tegeleme eesrindlikult kultuuri digitaliseerimisega. Oma pärandi laialdaselt digitaalselt kättesaadavaks tegemisega loome eeldused pärandi pikaajaliseks säilitamiseks ning valdkondade vaheliseks koostööks. Näeme praegu Ukrainas, kuidas Venemaa hävitab järjekindlalt kultuuripärandit, ja peame andma endast kõik, et seista üheskoos pärandi ja kultuuri edendamise eest kogu maailmas,“ ütles kantsler Tarvi Sits konverentsil peetud sõnavõtu järel.

Oluliste teemade seas tõusid konverentsil esile loomevabadus, loovisikute õigused ja vajadus tagada kõigile ligipääs kultuurile. Rõhutati ka, et tuleb tõhustada võitlust kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubandusega, mida saab edukalt teha vaid rahvusvahelises koostöös. UNESCO peadirektor Audrey Azoulay teatas varastatud kultuuriväärtuste virtuaalmuuseumi rajamisest UNESCO ja INTERPOLi koostöös, et kunstituru osalised saaksid hõlpsamalt esemete päritolu kontrollida.

Tänavu möödub 40 aastat esimesest MONDIACULT konverentsist Mehhikos. Edaspidi plaanitakse UNESCO liikmesriikide kultuuriministrite konverentsi korraldada regulaarselt iga nelja aasta järel.