UNESCO kuningas Hamad Bin Isa Al-Khalifa auhind, millega tunnustatakse IKT vahendite kasutamist hariduses

27.10.2015

Teatame kuningas Hamad Bin Isa Al-Khalifa auhinna kandideerimisvooru algusest. Auhinnale võib esitada nii isikuid, institutsioone kui MTÜsid, kes on aidanud kaasa IKT vahendite loomingulisele kasutamisele õpetamises.

2015. aastal antakse välja kaks auhinda kogusummas 50 000 USA dollarit, auhinda rahastab Bahreini kuningriik.

Taustainfo

Auhinna eesmärk on tunnustada isikuid, ühendusi ja asutusi, kes on toetanud IKT- alase hariduse edendamist projektide või elluviidud tegevuste kaudu.     

Kandidaate auhinnale saab esitada läbi UNESCO rahvusliku komisjoni, igast riigist oodatakse maksimaalselt kolme kandidaati.

Nõuded

Esitatava kandidaadi tegevus hariduses IKT vahendite kasutamise toetamisel peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

·         projektil või tegevusel on silmatorkav mõju õppimise kvaliteedile ja õppijatele kohalikul, riiklikul või regionaalsel tasandil;

·         projekti käigus loodud õppematerjalid toetavad IKT vahendite kasutamist, õppijakeskset lähenemist ning koostöist õppimist erinevates keskkondades;

·         projekti või tegevuse kaudu toetatakse IKT vahendite lõimimist õppetöösse kõigil koolitasemetel ning ainetes;

·         lähtutakse avatud õppematerjalide kasutamise põhimõttest;

·         projekt või tegevus toetab IKT vahendite kasutamise ligipääsu parandamist eriti rasketes tingimustes elavate ja rahvusvähemustesse kuuluvate õppijate seas;

·         projekt või tegevus vähendab digitaalsest või soolisest lõhest tingitud ebavõrdsust IKT vahendite kasutamises kohalikul, riiklikul või regionaalsel tasandil;

 

Lisaks arvestatakse:

 

·         projekti tegevused peavad kestma ajaliselt vähemalt aasta, et võimaldada neid hinnata;

·         tegevused peavad olema seotud kohalike, riiklike või regionaalsete strateegiatega;

·         projekti või tegevuse käigus loodud materjalid peavad olema innovaatilised ja avatud teistele kasutajatele;

·         projekti või tegevusse on võimalik lõimida uusi koostööpartnereid;

·         projekti või tegevust on võimalik viia ellu ka teistes regioonides;

·         projekt või tegevus on jätkusuutlik;

·         projekti või tegevuse käigus on näha IKT vahendite kasutamise positiivset mõju haridusele;

·         projekti või tegevust ei ole varasemalt esitatud Kuningas Hamad Bin Isa Al-Khalifa auhinnale.

 

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 6. novembriks UNESCO Eesti rahvuslikule komisjonile täidetud kandideerimisavaldus 

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon edastab laekunud avalduste seast UNESCOle kolm parimat kandidaati.

Valikuprotsess

Laekunud kandidaatide hulgast valib välja võitjad UNESCO peadirektor, kes tugineb oma otsuses rahvusvahelise žürii hinnangutele.

Kontaktisik

UNESCO ERK haridusprogrammide koordinaator Hanna-Liis Kaarlõp-Nani (Hanna-Liis Kaarlõp-Nani@unesco.ee)