UNESCO kutsub tähistama filosoofiapäeva 21. novembril

21.11.2013

TÜ eetikakeskuse, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ning aktiivsete filosoofiaõpetajate poolt korraldatud sallivuseteemalise fotokonkursi parimad osavõtjad kogunevad 21. novembril Tartu ülikooli eetikakeskuses, et tähistada UNESCO filosoofiapäeva.

Fotokonkursi võitjad selgitati välja veebikeskkonnas Facebook, kus osalejad ning teised huvilised said kõiki konkursitöid kommenteerida ja laikida. Esimese koha võitis Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilane Kristjan Mäe. Teise koha sai Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilane Elina Visnjakova. Kolmandale kohale tuli samuti Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilane Aleksandra Petrova.

Konkursile esitatud tööd peegeldasid sallivuse erinevaid aspekte, lisaks ootuspärastele dilemmadele kajastus mitmes töös vajadus olla sallivam erinevuste suhtes oma koolikeskkonnas, samuti rõhutati põlvkondadevahelise austuse ja hoolimise olulisust. „Filosoofia ülesandeks pole sallivust ega ühtegi teist põhimõtet pimesi ülistada, vaid kaaluda kainelt poot- ja vastuargumente. Seda kõike loodame filosoofiapäeval õpilastele pakkuda,” sõnas Eesti filosoofiaolümpiaadi eestvedaja Leo Luks.

Filosoofiapäevale pühendatud fotokonkursile oodati sallivuseteemalisi fotosid ning lühikest selgitust sellest, kuidas fotol kujutatu sallivusega seotud on. Konkursi  eesmärk oli õhutada õpilasi märkama sallivusega seonduvat oma igapäevaelus ning seda enda jaoks lahti mõtestama.

Tartusse filosoofiapäevale kutsuti 25 parima töö autorid, kes saavad osa sallivuseteemalistest aruteludest ning põnevatest töötubadest. Näidisväitluse peavad osalejatele Kadri Simmi ja Ruuben Kaalep, enda väärtusi aga analüüsitakse Eestis väljatöötatud Väärtuste mängu mängides.

Kõigi konkursile esitatud töödega on võimalik tutvuda veebilehel http://thales.ut.ee

Ülemaailmselt tähistatava filosoofiapäeva eesmärgiks on  pöörata tähelepanu filosoofia pärandile ja edendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet. UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja TÜ eetikakeskus soovivad filosoofiapäeva ning selle raames korraldatud fotokonkursi läbi toetada innovaatiliste ja nüüdisaegsete meetodite rakendamist Eesti haridusmaastikul ning rahu, inimõiguste, sallivuse, kultuurilise mitmekesisuse ja jätkusuutliku arengu teemade õpetamisele tähelepanu pööramist.