UNESCO Läänemere projekti eestvedajad kohtuvad Tallinnas

15.11.2012

16. – 18. novembril kogunevad Tallinnas üheksa Läänemere riigi esindajad, et ühiselt arutada arengusuundi järgnevaks kolmeks aastaks, kui UNESCO Läänemere projekti ehk BSP koostöövõrgustikku juhib Eesti.

Projektis osalevad Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Venemaa. Kõigi nende jaoks on Läänemeri kodumeri ja seetõttu on oluline ühiselt mõelda, kuidas suurendada keskkonnateadlikkust, juhtida noorte tähelepanu Läänemere seisundile ning aidata märgata selles muutusi.

„BSP eesistujana soovib Eesti arendada olemasolevad vaatlusprogramme, leida uusi õppimis- ja õpetamisviise ning tõhustada kogutud andmete kasutamist,“ sõnas UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhtaja Kerli Gutman. Projekti koordinaator Kersti Sõgel tõi esile, et osalevatele noortele on tähtis sõbralik ja vaba keskkond, mis loob õpilastele ja õpetajatele lisavõimalusi eneseväljenduseks ning maailma muutmiseks. Samuti on oluline, et ollakse rohkem koos loodusega ja looduses ning tehakse rahvusvahelisi loodusvaatlusi, mis julgustavad mõtlema globaalsemalt.

Kohtumise päevakavas on muuhulgas näiteks nutitelefonile loodushariduslike rakenduste loomine ja võimaluste otsimine nende kasutuselevõtuks kõigis osalevates riikides . Oma keskkonnahariduslikke projekte tutvustavad Taani ja Prantsusmaa esindajad. Nii püütakse erinevate kaasaegsete meetoditega leida viise toetada säästva arengu hariduse rakendamist kõigis projektis osalevates riikides.  

UNESCO Läänemere projekt (The Baltic Sea Project – BSP) on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere riikides. Läänemere projekt on kõige vanem UNESCO ühendkoolide projekt, mis on kokku toonud õpetajad ja õpilasi juba üle 20 aasta. Alates 2010. aastast toetab Eesti osalust võrgustikus Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sellest aastast alates pani õla alla taas Haridus- ja Teadusministeerium ning tegevusi koordineerib Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Lisainfo: Kersti Sõgel Tartu Keskkonnahariduse Keskus Tel 55983328 kersti.sogel@teec.ee http://bsp.teec.ee/