UNESCO loovlinnade võrgustiku taotlusvoor on avatud

07.03.2017

16. juunini 2017 saavad linnad esitada taotlusi, et liituda UNESCO loovlinnade võrgustikuga. 2004. aastal asutatud võrgustikku kuulub tänaseks 116 linna 54 riigist ning see hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad ja muusikalinnad. Eestist kuulub loovlinnade võrgustikku Tartu linn kirjanduslinnade kategoorias.

UNESCOle on tähtsad kultuuriline mitmekesisus ja loomemajandus. Kuulumine loovlinnade võrgustikku loob linnale võimaluse tõsta esile oma linna kultuurilist väärtust, tähtsustada loovuse rolli linna sotsiaalses ja majanduslikus arengus, vahetada kogemusi teiste loovlinnadega, hoogustada kohalikku kultuurielu ning  edendada innovatsiooni.

Kandideerimistaotlus tuleb ette valmistada linnavalitsuse ja kodanikuühiskonna koostöös. Võrgustikuga liitumisest huvitatud linnadel tuleks esmalt tutvuda taotlusvormi, selle täitmise juhendi ning taotluse hindamise protseduuriga. Lisainfo ja link vajalike dokumentide juurde

16. juuniks laekunud taotluste kohta langetab UNESCO otsuse 31. oktoobriks. Loovlinnade võrgustikku kuuluvatel linnadel tuleb iga nelja aasta tagant esitada UNESCOle aruanne tegevusplaani ellurakendamise ning selle mõjude kohta.