UNESCO-L’Oreal Balticu stipendiumi „Naised teaduses“ pälvis dr Karin Kogermann

31.05.2018

Täna antakse Läti Teaduste Akadeemia tseremoonial üle viis 6000 euro suurust L’Oréal Balticu “Naised teaduses” stipendiumit, millega tunnustatakse kolme Läti, ühte Leedu ja ühte Eesti teadlast. Alates 2005. aastast on programmi “Naised teaduses” stipendiumiga tunnustatud kokku 46 Balti teadlast. Tänavused stipendiumid antakse üle viiele andekale Balti naisteadlasele, kelleks on Eesti teadlane dr Karin Kogermann, Läti teadlased dr Ilva Nakurte, Anda Fridrihsone, Margarita Baitimirova ning Leedu teadlane dr Giedre Motuzaite-Matuzevičūte.

Eesti stipendaat dr Karin Kogermann on alates 2015. aastast Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna farmaatsia instituudi dotsent ja juhtivteadur. Karina uurib oma teadustöös uudseid võimalusi, kuidas parandada krooniliste haavade ravi. Hoolimata erinevatest võimalustest ei ole veel krooniliste haavainfektsioonide raviks olemas tõhusaid meetodeid. Peamine probleem on biokile olemasolu haavas ja antibakteriaalsete ainete resistentsuse tekkimine ravi ajal. Projekti eesmärk on disainida ja valmistada uudsed efektiivsed antibakteriaalsed elektrospinnitud nanofiiber haavakatted.

Karin Kogermann töötab igapäevaselt füüsikalise farmaatsia valdkonnas, mille näol on tegu interdistsiplinaarse uurimisvaldkonnaga. Oma töös püüab ta mõista farmakoloogilisi nähtusi, mis on seotud ravimite ja nende väljatöötamise ja arendamisega, kasutades füsiokeemilisi põhimõtteid.

Karin usub, et ka naistel on teaduses võimaik suurt edu saavutada ning naisteadlasena on tal võimalus inspireerida oma lapsi olema ambitsioonikad, enesekindlad ning õpetada oskust tulla korraga toime mitme erineva ülesandega. “Edu saavutamine teaduses nõuab ka palju kaasteadlaste ja koostööpartnerite abi, kellega teaduslike küsimuste ja probleemide üle arutleda ning nendele lahendused leida,” lisas Kogermann.

Nii Eestis, Lätis kui Leedus anti konkursipõhiselt välja üks stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele. Stipendium on mõeldud uurimistöö jätkamiseks loodusteadustes, keskkonnateadustes, füüsikas või tehnikateadustes. Lisaks anti Lätis välja veel kaks stipendiumit alla 33-aastastele doktorantidele. Stipendiumi „Naised teaduses“ saamiseks esitati Eestis tänavu 26 avaldust, Lätis 47 ja Leedus 26 avaldust.

Alates 2005. aastast on L’Oréal, UNESCO Läti rahvuslik komisjon, Läti Teaduste Akadeemia ja programmi patroon Vaira Vike-Freiberga tunnustanud programmi “Naised teaduses” stipendiumiga kokku 42 naisteadlast. Esmakordselt liitusid eelmisel aastal programmiga ka Leedu ja Eesti. Alates 2017. aastast on kaks Eesti ja kaks Leedu teadlast pälvinud L’Oréal Balticu stipendiumi “Naised teaduses”.

Programm “Naised teaduses” tähistab sel aastal juba oma 20. aastapäeva. UNESCO ja kosmeetikagrupp L’ORÉAL panustavad ühiselt selle programmi kaudu teaduse arendamisesse ning propageerivad soolist võrdõiguslikkust teadusmaailmas. Programmi eesmärgiks on populariseerida teadurite saavutusi, inspireerida naisi üle maailma ning aidata noori teadlasi nende eesmärkide saavutamisel. Stipendiumiprogrammi raames on tänaseks toetatud 2525 teadlast kokku rohkem kui 115 riigist üle maailma.

L’ORÉAL’i Baltikumi stipendiumiprogramm viiakse läbi koostöös Läti Teaduste Akadeemia, Leedu Teaduste Akadeemia, Eesti Teaduste Akadeemia ja UNESCO Balti riikide rahvuslike komisjonidega.