UNESCO noorte professionaalide programmi konkurss on avatud

04.05.2018

Noorte professionaalide programm on mõeldud kuni 32-aastastele kõrghariduse omandanud noortele, kes soovivad kandideerida UNESCOsse tööle. Programmi eesmärk on parandada UNESCO sekretariaadi geograafilist jaotust, võrdsustada soolist esindatust ning noorendada ja mitmekesistada UNESCO töötajaskonda.

Programmi kandideerimine toimub UNESCO ERKi kaudu ning UNESCO ERK valib välja kuni 15 kandidaati, kelle avaldused UNESCO peakorterile esitatakse.

2018. aasta konkursi tingimused

1. Kandideerida saavad UNESCO töötajate hulgas mitte esindatud või alaesindatud liikmesriikide kodanikud. Eesti on alaesindatud riikide hulgas.

2. Kandideerida saavad 1986. a või hiljem sündinud noored.

3. Kandidaadil peab olema vähemalt magistrikraad ühes järgmistest või seotud valdkondadest:

• haridusteadused,• kultuur (kultuuripärand),• loodusteadused,• sotsiaalteadused,• kommunikatsioon,• rahvusvahelised suhted ja poliitikateadused,• rahvusvaheline koostöö ja areng,• avalik haldus,• õigusteadus (avalik ja rahvusvaheline õigus),• majandus,• ärindus,• rahandus,• raamatupidamine,• arvutiteadused,• infohaldus ja infotehnoloogia.

4. Nõutav on väga hea inglise või prantsuse keele oskus. Mõlema või teiste ÜRO ametlike keelte valdamine on eelis.

Lisaks ülal mainitud kriteeriumitele võetakse valikul arvesse UNESCO kollektiivi keskseid väärtusi nagu usaldusväärsus, professionaalsus, austus mitmekesisuse vastu ning pühendumus viia ellu UNESCO mandaati. Varasem tööalane kogemus ei ole nõutav, kuid võib olla eelis.

Kandideerida soovijatel tuleb saata hiljemalt 01.07.2018 aadressile unesco @ unesco.eevabalt valitud vormis kuni kahe leheküljeline CV inglise või prantsuse keeles, haridust tõendava dokumendi koopia ning üheleheküljeline eestikeelne motivatsioonikiri.

UNESCO ERK valib 16. juuliks välja kuni 15 kandidaati ning edastab nende kontaktid koos omapoolse soovitusega 27. juuliks UNESCO peakorterisse. UNESCO personaliosakond võtab edukate kandidaatidega ühendust ning palub neil täita veebipõhise kandideerimisvormi. Kandideerimisvormi põhjal valitakse noored, kellega toimuvad videointervjuud. Video intervjuu voorust edasi jõudnud kandidaatidega toimuvad lisaks paneelintervjuud telefoni või Skype´i teel. Viimase vooru põhjal selguvad noored, kellega sõlmib UNESCO aastase töölepingu. Töölepingu pikendamine sõltub töö tulemuslikkusest esimese 9 kuu jooksul. Töökoht võib asuda UNESCO peakorteris Pariisis või mõnes piirkondlikus büroos. Konkursi lõpptulemused selguvad novembris 2018.

Noorte professionaalide programm ei toimu regulaarselt, vaid sõltuvalt UNESCO võimalustest. Viimati toimus noorte professionaalide programmi konkurss 2015. aastal.

Noorte professionaalide programmi taustinfo UNESCO kodulehel

Lisainfo: unesco @ unesco.ee, 644 1431