UNESCO noorte professionaalide programmi konkurss on avatud!

11.09.2023

Noorte professionaalide programm on mõeldud kuni 32-aastastele kõrghariduse omandanud noortele, kes soovivad kandideerida UNESCOsse tööle. Programmi eesmärk on parandada UNESCO sekretariaadi geograafilist tasakaalu ning noorendada UNESCO töötajaskonda.

Programmi kandideerimine toimub UNESCO ERKi kaudu ning UNESCO ERK valib välja kuni 15 kandidaati, kelle avaldused UNESCO peakorterile esitatakse.

2023. aasta konkursi tingimused:

1. Kandideerida saavad UNESCO töötajate hulgas mitte esindatud või alaesindatud liikmesriikide kodanikud. Eesti on alaesindatud riikide hulgas.

2. Kandideerida saavad 1991. a või hiljem sündinud noored.

3. Kandidaadil peab olema vähemalt magistrikraad ühes järgmistest või seotud valdkondadest:

 • haridusteadused
 • loodusteadused
 • sotsiaal- ja humanitaarteadused
 • rahvusvahelised suhted ja arengukoostöö
 • ärijuhtimine
 • psühholoogia
 • kultuur (kultuuripärand)
 • kommunikatsioon ja ajakirjandus
 • personalijuhtimine
 • õigusteadus
 • kultuuripoliitika
 • raamatupidamine/rahandus

4. Nõutav on väga hea inglise või prantsuse keele oskus. Mõlema või teiste ÜRO ametlike keelte valdamine on eelis.

Lisaks ülal mainitud kriteeriumitele võetakse valikul arvesse UNESCO kollektiivi keskseid väärtusi nagu usaldusväärsus, professionaalsus, austus mitmekesisuse vastu ning pühendumus UNESCO mandaadi elluviimisse. Varasem tööalane kogemus ei ole nõutav, kuid võib olla eelis.

Kandideerida soovijatel tuleb saata hiljemalt 01.10.2023 aadressile unesco @ kul.ee vabalt valitud vormis CV inglise või prantsuse keeles (pikkus kuni 1 lk), haridust tõendava dokumendi koopia ning eestikeelne motivatsioonikiri (pikkus 1 lk).  

UNESCO ERK valib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Välisministeeriumiga 10. oktoobriks 2023 välja kuni 15 kandidaati ning edastab nende kontaktid ja CVd koos omapoolse soovitusega UNESCO peakorterisse. UNESCO personaliosakond võtab kandidaatidega ühendust ning palub neil täita veebipõhise kandideerimisvormi. Kandideerimisvormi põhjal valitakse välja noored, kellega toimuvad videointervjuud. Videointervjuu voorust edasi jõudnutega toimuvad lisaks paneelintervjuud videokonverentsi vormis. Viimase vooru põhjal selguvad noored, kellega sõlmib UNESCO aastase töölepingu. Töölepingu pikendamine sõltub töö tulemuslikkusest esimese 9 kuu jooksul. Töökoht võib asuda UNESCO peakorteris Pariisis või mõnes piirkondlikus büroos.

Soovime edu!

Lisainfo: unesco @ kul.ee