UNESCO peadirektori visiit Eestisse

06.05.2015

4.–5. mail 2015 külastas Eestit UNESCO peadirektor Irina Bokova, kes kohtus välisministri ja kultuuriministriga ning haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleriga. Lisaks külastas Irina Bokova Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskust, pidas avaliku loengu Eesti kunstiakadeemias ja andis pikema intervjuu ERRile.

Kohtumisel kultuuriministriga tänas peadirektor Eestit hea koostöö ning aktiivse osaluse eest UNESCO täitevkogus, maailmapärandi komitees ja vaimse kultuuripärandi komitees. Samuti oli kõne all kultuuri roll uutes kestliku arengu eesmärkides ja UNESCO võrgustikud, eriti loovlinnade võrgustik, uute võimaluste loojatena.

Kohtumisel välisministriga arutati koostööd maailma kultuuripärandi kaitsmisel ja inimõiguste tagamisel, samuti ühiseid projekte hariduse ja teaduse edendamisel. Eesti väljendas toetust UNESCO tegevusele kultuuripärandi kaitsel konfliktipiirkondades ning väljendusvabaduse tagamisel ja ajakirjanike turvalisuse kaitsel. Pikemalt peatuti ka UNESCO tegevusel seoses olukorraga Krimmis. 

Kohtumisel haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleriga peatuti hariduse rollil uutes kestliku arengu eesmärkides ja UNESCO tegevusel hariduse eesmärgi seire teostajana. Räägiti ka UNESCO eelarvest, Eesti huvist ja kompetentsist IKT valdkonnas ja koostöövõimalustest. Eesti tõstatas olulise teemana uue globaalse kõrghariduskonventsiooni välja töötamise UNESCOs, mida tuleks teha koostöös OECDga ning kinnitas oma valmidust selles protsessis osaleda. 

Kohtumisel Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuses tutvustati Irina Bokovale keskuse tööd, millest UNESCOle pakkusid enam huvi avatud e-õppevara, digipööre, arengukoostöö projektid ja keskuse panus hariduspoliitika kujundamisse. UNESCO kutsus TLÜd osalema igal aastal UNESCO peakorteris toimuval “Mobile Learning Week’il” ning arendama koostööd UNESCO Afganistani bürooga.

Irina Bokova programmi kuulus ka ringkäik Tallinna vanalinnas Riin Alatalu juhtimisel ning avalik loeng Eesti kunstiakadeemias kultuuripärandi kaitsest, mida saab järelkuulata EKA veebilehelt: https://vimeo.com/126832437

Peadirektorit saatis tema visiidil Eesti suursaadik UNESCO juures Marten Kokk.

Tegemist oli Irina Bokova esimese ametliku visiidiga Eestisse. Eestit on külastanud ka UNESCO eelmised peadirektorid Frederico Mayor ja Kōichirō Matsuura.