UNESCO peakonverents võttis vastu kõrgharidusalase globaalse konventsiooni

16.11.2019

UNESCO 40. peakonverentsi hariduskomisjoni istungil kiitsid liikmesriigid heaks ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni. UNESCO tippkohtumisel vastu võetud dokument on esimene siduv ÜRO leping kõrghariduse valdkonnas.

Ülemaailmne konventsioon käsitleb kõrghariduskvalifikatsioonide, õppeperioodide ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide tunnustamise üldpõhimõtteid, olles katuseks regionaalsetele konventsioonidele ja soodustades regioonidevahelist koostööd kvalifikatsioonide tunnustamisel. Konventsiooni eesmärk on soodustada kõrghariduses rahvusvahelist koostööd, mobiilsust, elukestvat õpet ja demokraatiat. Vastuvõetud konventsioon puudutab 4 miljonit tudengit, kes õpivad väljaspool oma koduriiki ning aastaks 2020 on oodata selle arvu kahekordistumist. Konventsioon jõustub, kui selle on ratifitseerinud kakskümmend liikmesriiki.

Konventsiooni väljatöötamine algas 2016. aastal, kui UNESCO juurde loodi konventsiooni eelnõu komitee, mis koosnes ekspertidest kõikidest regioonidest. Üheks Euroopa regiooni esindajaks oli Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, kes osales lisaks konventsiooni teksti toimetamise kogus. Haridus- ja Teadusministeerium toetas konventsiooni loomist ka rahaliselt.

UNESCO 40. peakonverents toimub Pariisis 12-27. novembril 2019 ja hariduskomisjon kogunes 14.-16. novembril.