UNESCO rahvuslikud komisjonid Euroopast mõistavad hukka rünnaku Ukrainale

28.02.2022

25.02.2022

Hiljutised sündmused tähistavad pöördepunkti Ukraina, Euroopa ja kogu maailma jaoks.

UNESCO rahvuslikud komisjonid Euroopast mõistavad karmilt hukka Vene Föderatsiooni rünnaku Ukrainale. Me oleme solidaarsed Ukraina inimestega, seal hulgas konfliktipiirkonnas tegutsevate ajakirjanikega ning õpetajate, haridustöötajate, tudengite ja õpilastega, kellel on õigus õppida rahus. Toetame täielikult oma partnereid, kes seisavad UNESCO eesmärkide ja väärtuste eest Ukrainas ja väljaspool seda.

24. veebruaril avaldas UNESCO üleskutse austada rahvusvahelist humanitaarõigust, rõhutades vajadust kaitsta infovabadust, meediatöötajaid ning järgida Haagi konventsiooni kultuuriväärtuste kaitse kohta relvakonflikti korral. Ukrainas on seitse maailmapärandi paika. Vägivaldsete rünnakute ägenemise järel nõudis ÜRO peasekretär António Guterres Venemaa presidendilt vägede väljaviimist Ukrainast.

Albaania, Andorra, Austria, Belgia (Flandria), Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Eesti, Fääri saarte, Soome, Prantsuse, Saksa, Ungari, Islandi, Läti, Leedu, Luksemburgi, Hollandi, Norra, Poola, Portugali, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Šveitsi, Türgi ja Ühendkuningriigi UNESCO rahvuslikud komisjonid (nimekiri on täienemisel).