UNESCO ühendkoolide aastakonverents Viljandis

07.09.2023

24. ja 25. augustil toimus Viljandis UNESCO ühendkoolide aastakonverents. Konverentsil koguti uueks aastaks mõtteid, arutleti maailmahariduse rolli üle õppetöös, samuti tunnustati võrgustiku liikmeid tehtu eest.

Esimesel päeva toimus paneeldiskussioon „Rohe- ja digioskused kui tulevikuõpetaja kompetentsid“, kus osalesid Liia Varend Haridus- ja Teadusministeeriumist, Janika Ruusmaa Tartu loodusmajast, Dina Begic Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumist, õpilaste vaadet esindas Emma Simone Neeme Noarootsi Gümnaasiumist. Ühiselt leiti, rohepädevused nagu laiemalt maailmahariduslikud pädevused ei ole riiklikes õppekavades selgesõnaliselt välja toodud, kuigi need haakuvad mitme üldpädevusega. Lisaks rõhutati, et kuigi pädevuste täpsem defineerimine on oluline, tuleks samal ajal märgata õppekava üldosas väljatoodud pädevuste omavahelist seotust ja arendada mitut pädevust samaaegselt läbi tarkade ja lõimitud tegevuste. Heaks näiteks digipädevuste ja maailmahariduse pädevuse lõimimisel on Viljandi Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste loodud virtuaalsed kaardilood (StoryMaps), mille noored tegid aine “Globaliseeruv maailm” raames ning milles tuli keskenduda ühele ÜRO säästva arengu eesmärgile.

Konverentsilt jäi kõlama mõte, et maailmahariduslikud teadmised, oskused ja väärtused võiksid olla õpetaja väljaõppe osad, aga kiiresti muutuvas valdkonnas on jätkuvalt olulised ka erinevate organisatsioonide pakutavad täiendkoolitused. Õpetajad väljendasid, et koolijuhid võiksid õpetajate enesetäiendust rohkem väärtustada ja seda vajalike ressurssidega toetada. Samas võiksid ka õpetajad leida viise, et anda rohkem ülesandeid ja vastutust õpilastele, mille arvelt jääks iseendale ja oma professionaalsele arengule rohkem aega.

Konverentsi kõige pidulikum osa oli uute liikmete vastuvõtt, võrgustikku võeti vastu Kuldre Kool, Kohila Gümnaasium, Parksepa Keskkool ja Rannamõisa Lasteaed. Palju õnne kõigile uutele liikmetele!