UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku aastakonverents

12.09.2022

18.-19.augustil toimus Rakvere Rohuaia lasteaias traditsiooniline UNESCO
ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku aastakonverents. Kokku oli tulnud
enam kui 70 õpetajat, koolijuhti, hariduseksperti ja -ametnikku, nii võrgustiku liikmete,
kandidaatide kui huviliste ja toetajate seast.
Konverentsi esimesel päeval said osalejad kuulata paneeldiskussiooni, mille
keskseks teemaks oli haridusvaldkonnas tegutsevate võrgustike tulevik. Vestlust
modereeris Diana Tamm MTÜst Mondo, arutelus osalesid Mare Oja Haridus- ja
Teadusministeeriumist, Asta Tuusti Keskkonnaministeeriumist, koolijuhi vaadet
esindas Liisa Puusepp Rakvere Riigigümnaasiumist ning võrgustike koordinaatori
vaadet Kärt Leppik UNESCO ühendkoolide võrgustikust.
Esimese konverentsipäeva pealelõunal rääkisime lõppenud õppeaasta suurematest
kordaminekutest võrgustikutöös ning pakkusime osalejatele võimalust osaleda
eriilmelistes töötubades. Osalejad said end koos kolleegidega proovile panna
põgenemismängudes, õppida õppeainete lõimimist Rohuaia lasteaia näitel ning
arutleda meedia mõju üle ühiskonnas ning näha, kuidas õpilased õpetaksid
eakaaslastele kestliku arengu eesmärke.
Konverentsi teisel päeval jagas Mikhail Mogutov VitaTiimist kogemust noorte
kaasamisest, tutvusime Tartu Loodusmaja ja Mondo Maailmakooli vastvalminud
õppematerjalide ja kursustega ning tegime plaane uueks õppeaastaks. Konverentsil
võtsime võrgustiku täisliikmeteks vastu seni kandidaadi staatuses olnud
haridusasutused: Saku Gümnaasium, Pernova Loodusmaja, Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, Pärnu Ühisgümnaasium, Sillaotsa Kool, Keeni Põhikool, Tallinna Liikuri
Lasteaed ja MTÜ Lapsepõlve Akadeemia.
Osalejate tagasisidest jäi kõlama, et oli sisukas ja huvitav konverents, saadi uusi ideid,
mida oma koolis, lasteaias või huvikoolis rakendada. Konverentsi kõige põnevamad
osad olid osalejate hinnangul töötoad ja paneeldiskussioon, aga ka uute
õppematerjalide ja parimate praktikate tutvustamine. Tähtsaks peeti ka ruumi vabaks
aruteluks ja kolleegide vaheliseks mõttevahetusteks.
Konverentsi korraldasid Mondo Maailmakool ja Tartu loodusmaja. Konverentsi
läbiviimist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Haridus- ja
Teadusministeerium.

Foto autor: Helerin Otsla
Pildil aastakonverentsil osalejad Rohuaia Lasteaia aatriumis

BSP purjeõpperetk Soome saarestikku
24.-28.augustil toimus UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti purjeretk suunaga
Rosala saarele Soomes, kus osalesid aktiivsete võrgustiku koolide õpilased ja õpetajad.
Sõidu eesmärk oli kohtuda sõpruskoolidega Oulu ja Vaasa linnast ning üheskoos
tähistada rahvusvahelist Läänemere Päeva. Lisaks sooviti osalejatele anda praktilisi
teadmisi ja oskusi purjetamisest ning Läänemere keskkonnaseisundi uurimisest.
Osalevad õpilased olid pärit 14 koolist, mitmele neist oli see auhind Läänemere
veebiviktoriinis ja linnuviktoriinis heade tulemuste saavutamise eest. Soomest võttis osa
25 õpilast ja õpetajat. Purjeretkele mindi 4 purjekaga, mille meeskondi juhendasid oma
ala spetsialistid Eesti Noorte Purjeõppeseltsist “STA Estonia” ja TÜ Mereinstituudist, kes
ühtlasi sõidu ajal mereharidust andsid. Purjeretke ajal tutvustati ja prooviti ise kaarditööd
ja navigatsiooni, meremärkide tundmist, purjede seadmist, roolimist, sildumist ja
ankrusse jäämist. Õpiti ka terminoloogiat ja tähtsamaid sõlmi.
Rosala saarel tehti koos merevaatlusi, õpilased määrasid kaldal pisiloomi ja taimi ning
tegid keemilisi katseid veekvaliteedi määramiseks. Samuti matkati ja õpiti märkama linde,
loomi ja putukaid. Rosala viikingikülas saadi lisaks teada viikingite igapäevaelu kohta ja
mida neilt on õppida jätkusuutliku eluviisi ja loodusega kooskõlas elamise kohta. Päev
lõppes viikingistiilis pidusöögiga, kus sai proovida kohalikust toorainest traditsioonilist
toitu. Soome õpilased külastasid ka arhipelaago äärealal Bengtskäri saarel asuvat
majakat, uuriti saare taimi ja looduslikke olusid.
Reisi jooksul said õpilased ja õpetajad üksteisega tutvuda ja kogemusi jagada. Ka
õpetajad said loodusvaatluste käigus soovitusi jätkusuutliku arengu teemasid paremini
ainekavasse põimida. Õpilased hindasid tagasisides purjetamise ja Läänemere kohta
saadud teadmisi kõrgelt, õpiti rohkemgi kui enne reisi ootused olid. Tähtsaks peeti
võimalust kohtuda uute inimestega üle kogu Eesti ja jagada ideid jätkusuutlikumast
maailmast. Ühe õpilase tagasiside kõlas rõõmustavalt – “see reis oli üks mu suve
tipphetkedest ning kahju oli lahkuda”.

Foto autor: Mika Jokiahon, Pildil reisil osalejad Läänemere elustikku uurimas.