UNESCO ühendkoolide õpetajate teabepäev 4. september

06.10.2015

4. septembril kogunesid UNESCO ühendkoolide õpetajad MTÜ Mondo ruumides, et arutada eelmisel õppeaastal tehtut ja seada sihte uueks aastaks. Milles kokku lepiti vaata siit