UNESCO ühendkoolide õpetajate teabepäev 4. september

4. septembril kogunesid UNESCO ühendkoolide õpetajad MTÜ Mondo ruumides, et arutada eelmisel õppeaastal tehtut ja seada sihte uueks aastaks. Milles kokku lepiti vaata siit