UNESCOsse tööle noorte professionaalide programmiga

28.04.2015

UNESCO peakorter on kuulutanud välja noorte professionaalide programmi järjekordse taotlusvooru. See programm on mõeldud alla 32 aasta vanustele kõrghariduse omandanud noortele, kes soovivad kandideerida UNESCOsse tööle.

Kandideerimise tingimused:

1. Kandideerida saavad vaid UNESCO töötajate hulgas mitte esindatud või alaesindatud liikmesriikide kodanikud. Alaesindatud riikide hulgas on ka Eesti.

2. Kandideerida saavad 1983.a või hiljem sündinud noored.

3. Kandidaadil peab olema vähemalt magistrikraad ühes järgmistest valdkondadest:

haridus (hariduse planeerimine, võrdlev hariduspoliitika, haridusreform, personalijuhtimine) loodusteadused sotsiaalteadused (sotsiaalsed muutused, teaduspoliitika kujundamine, noored ja kultuuridevaheline dialoog) kultuur (rahvusvaheline õigus) kommunikatsiooni- ja informatsioonitehnoloogia välissuhted (rahvusvahelised suhted, politoloogia) õigusteadus (rahvusvaheline õigus, lepinguõigus, äriõigus, haldusõigus) finantsjuhtimine (raamatupidamine, auditeerimine, rahandus)

4. Nõutav on väga hea inglise või prantsuse keele oskus. Mõlema keele valdamine on eeliseks.

Kandideerida soovijatel tuleb saata hiljemalt 25. juuniks 2015 aadressile unesco@unesco.ee haridust tõendava dokumendi koopia ning kuni 1 lk pikkune eestikeelne motivatsioonikiri, mis sisaldab ka kandidaadi nime ja täpset sünniaega.  UNESCO ERK valib 10. juuliks välja kuni 15 kandidaati ning edastab nende kontaktid koos omapoolse soovitusega UNESCO peakorterisse. UNESCO personaliosakond võtab edukate kandidaatidega ühendust ning palub neil ära täita veebipõhise kandideerimisvormi. Parimatega tehakse videointervjuud ja lõpuks valitakse välja 15 noort, kes saavad aastase töölepingu, mida on hiljem võimalik pikendada. Töökoht võib asuda UNESCO peakorteris Pariisis või mõnes piirkondlikus büroos.

Lisainfo

Soovime edu!