Vähemusrahvuste kultuuri ja identiteedi küsitlus noortele

13.04.2011

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon aitab MTÜ Arengukoostöö Ümarlaual (AKÜ) läbi viia projekti, mille eesmärgiks on arutada võimalusi noorte osaluse suurendamiseks kodanikuühiskonnas ja Eesti avalikus elus ning tugevdada ja tutvustada erinevaid etnilisi kultuure.

Hea noor!

Palume Sul leida mõned minutid aega, et vastata 15-26 aastastele noortele suunatud küsitlusele vähemusrahvuste kultuurist ja identiteedist. Küsitlus viiakse läbi, et tutvuda noorte nägemusega vähemusrahvuste temaatikast ning teadlikkusest Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioonist (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_Text_FCNM_et.pdf). 

Küsitlus asub siin:

Eesti keeles: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFlOOFpQblZseDhlSnVLbFJ4NG5GLUE6MQ

Vene keeles: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHA0a1lrVmFEVUlyR1NWX05UNE1SNEE6MQ

Inglise keeles: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dG13cFhNTmpOWGtYWmhXTWhEa0RvMFE6MQ 

Lähtudes küsitluses püstitatud teemadest viiakse läbi kaks foorumit ja üks koolitus noortele vähemusrahvuste esindajatele. Noored, kes soovivad antud üritusel osaleda, peavad vastama küsitluse kõikidele punktidele, teised võivad piirduda küsimustega nr. 1-9. Küsitlusele saab vastata kuni 17. aprillini 2011. 

Küsitluse viib läbi Arengukoostöö Ümarlaud (www.terveilm.net/aky) koostöös UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ja infoportaaliga Etnoweb (www.etnoweb.ee). Küsimuste vastustest saadud infot kasutatakse statistiliselt üldistatud kujul ning Sinu vastuseid ei seostata avalikult Sinuga. 

Küsimuste korral palume kirjutada aadressil info@terveilm.net

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium, toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Ette tänades

 

Triin TerasmaaUNESCO ERK