Vaimne kultuuripärand tõi Euroopa vabaühendused Eestisse

04.09.2010

1.-4. septembril 2010 toimus Eestis rahvusvaheline koolitusseminar „Vabaühenduste roll vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamisel“, mis tõi kokku ligi 50 eksperti Eestist, teistest Euroopa riikidest, rahvusvahelistest vabaühendustest ja UNESCOst.

Kogu maailmas luuakse üha enam seltse ja ühinguid oma kultuuri hoidmiseks ja edendamiseks. Eesmärgistatud ühistegevus pakub rõõmu ja hõlbustab koostööd nii teiste vabaühenduste kui ka riigiasutustega. Kolme seminaripäeva jooksul said osalejad vahetada kogemusi ning arutleda selle üle, mida tähendab vaimse kultuuripärandi kaitse ja kuidas hoida pärandit elavas kasutuses. Tutvustati toimivaid koostöömudeleid lähtudes oma igapäevasest tööst ja tegevusest. Külalised said osa ka seto leelost ja tantsudest ning osalesid August Pulsti õpistu näidistunnis, mille eesmärgiks on õpetada ja tutvustada pärimusmuusikat elava eeskuju kaudu. Seminari väljasõidupäev viis Raplamaale Kandlekotta, Türi laadale ja Anu Raua juurde Heimtalisse. See andis külalistele võimaluse oma silmaga näha, mis roll on vaimsel kultuuripärandil Eestis elavate inimeste jaoks ja kuidas seda Eestimaa eri nurkades hoitakse.

Samalaadseid koolitusseminare on UNESCOl plaanis korraldada ka teistes maailma regioonides, tuginedes paljuski Eestis läbiproovitule. Seminar toimus UNESCO ERK ja Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse koostöös ning Kultuuriministeeriumi ja UNESCO toetusel.

Lisainfo