Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool Tartu Ülikoolis

29.03.2019

7. märtsil sõlmisid UNESCO peadirektor Audrey Azoulay ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser koostöökokkuleppe, mis loob ametliku koostööraamistiku UNESCO ja alates 2018. aastast TÜ kultuuriteaduste instituudi koosseisus tegutsenud vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli vahel. Õppetooli juhatab TÜ kultuuriteaduste professor ja UNESCO ERKi nõukogu esimees Kristin Kuutma.

Õppetool on olnud Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna kultuuriteaduste instituudi arengueesmärk õppe- ja teadustegevuse rahvusvahelistumise suunal. Kavandatav tegevus on seotud õppetööga peamiselt magistri- ja doktoriõppe suunal, toetudes oluliselt etnoloogia ja folkloristika õppekavadele, sh 2017.a avatud ingliskeelsele magistriprogrammile „Folkloristics and Applied Heritage Studies“.

Vaimse pärandi valdkonnas on Tartu Ülikoolil plaanis arendada olemasolevatele headele kontaktidele toetuvat koostööd mitmete ülikoolidega Lätist Belgiani ja Marokost Mehhikoni, kus samuti tegutsevad vaimse pärandi UNESCO õppetoolid. Kultuuripärandi ja kõrghariduse seosed on üks UNESCO kultuurisektori uusi prioriteete ning õppetoolide võrgustikul nähakse olulist rolli konventsiooni rakendamises. 2018. aasta lõpus Mauritiusel toimunud vaimse kultuuripärandi valitsustevahelise komitee 13. istungi raames toimus eraldi UNESCO õppetoolide esindajate kohtumine ja sekretariaadi organiseeritud infotund kõrgharidusvõrgustike teemal, kus tutvustati UNESCO õppetoole vaimse kultuuripärandi vallas, mida on maailmas kokku seitse. Tartu Ülikoolis asutatud vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool on värskeim liituja.

UNESCO õppetoolide võrgustikku kuulub üle 700 õppetooli 115 riigist. Võrgustik aitab kaasa ülikoolide rahvusvahelisele koostööle, omavahelisele suhtlusele ja teadmiste jagamisele UNESCO tegevusvaldkondades.