Valminud on Eesti maailmahariduse raport

05.03.2020

GENE (Global Education Network Europe), Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Välisministeerumi, Eestis maailmahariduse valdkonnas tegevate organisatsioonide ja huvirühmade ning rahvusvaheliste ekspertide koostöös on valminud raport „Maailmaharidus Eestis“.

Raportis analüüsitakse maailmahariduse hetkeolukorda Eestis nii arengukoostöö, formaalhariduse, noorsootöö kui ka kodanikuühiskonna vaates. Samuti antakse raportis soovitusi maailmahariduse paremaks lõimimiseks koolitundidesse ja noorsootöösse ning üldise teadlikkuse parandamiseks.

„Peame tagama oma laste ja noorte tulevikuvalmiduse maailmas, mida ühendavad suured mõjutajad nagu kliimamuutused ja tehnoloogia areng,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld. „Seetõttu ei saa alahinnata teadmisi globaalsetest teemadest, olgu need sotsiaalsed, majanduslikud, keskkonnaalased või kultuurilised. Ehk siis – me ei saa mööda vaadata maailmahariduse olulisusest,“ lisas ta.

Raportit esitleti avalikkusele 3. märtsil Lutheri kvartalis toimunud sündmusel, kus osales kokku umbes 40 maailmahariduse valdkonnaga seotud eksperti, praktikut ja poliitikakujundajat. Teema vastu on kasvav huvi ja raportis esitatud soovitused ja tähelepanekud on heaks lähtekohaks, millelt Eesti maailmahariduse valdkonna kujundamisel ja arendamisel edasi liikuda. 

Raporti terviktekst inglise keeles: https://gene.eu/wp-content/uploads/Estonia-PR-report.pdfRaporti kokkuvõte eesti keeles: https://gene.eu/wp-content/uploads/Estonia-PR-Policy-Summary-EST.pdf