Võimalus kasutada UNESCO 70. aastapäeva logo

30.01.2015

Tänavu möödub 70 aastat UNESCO loomisest. UNESCO ehk ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni eesmärgi võtab hästi kokku organisatsiooni paljutsiteeritud põhikirja preambul: “Kuna sõjad saavad alguse inimeste mõtetest, tuleb ka rahu kaitsta inimmõistuse abil.”  UNESCO põhikirja allkirjastasid 37 riigi esindajad Londonis 16. novembril 1945 ning seetõttu tähistataksegi käesoleval aastal üle kogu maailma UNESCO 70. aastapäeva.Ülevaade aastapäeva raames toimuvatest üritustest maailmas  

Ka Eesti organisatsioonidel on sel aastal võimalus oma ettevõtmistel, üritustel, trükistel jms, mis on kooskõlas UNESCO mandaadiga, kasutada UNESCO 70. aastapäeva tähistamiseks loodud logo ja osaleda seeläbi ülemaailmsel pidustusel. Logo on kättesaadav eesti keeles ning allalaaditav UNESCO ERK veebilehelt. Logo kasutamist kontrollib UNESCO ERK, mistõttu palume selle kasutamise soovist meile teada anda meiliaadressil unesco @ unesco.ee.   

Logo (pdf)Logo (jpeg)Logo (png)Läbipaistev logo (png)