Eestit külastas UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni esindaja

09.09.2021

25. augustist kuni 5. septembrini oli Eestis töövisiidil UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaator Nelisiwe Nicky Ndwandwe. Kümnepäevase visiidi jooksul tegid komisjonid kokkuvõtteid senisest koostööst ja projektidest, arutasid edasisi plaane ja võimalikke uusi koostöövaldkondi ning külastasid UNESCOga seotud paiku Eestis.

Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide koostöö toimub peamiselt noorte vabatahtliku töö ning UNESCO ühendkoolide võrgustiku raames – Eesti noortel on võimalus osaleda vabatahtlikuna eSwatini komisjoni töös ning ühendkoolide võrgustiku liikmetel on võimalus saada teisest riigist sõpruskool. Samuti on eSwatini õpetajatele toimunud õpetajakoolitused kestliku arengu ja maailmahariduse ning COVID-19 kontekstis liikumisharjumuste ja hübriidõppe teemadel. Visiidi käigus kerkisid uute koostöövaldkondadena esile robootikaõpe ja IKT edendamine hariduses, komisjoni võimekuse tõstmine, tegevuste analüüsimine ja paigutumine ÜRO eSwatini strateegiadokumentidesse.

Lisaks koostöö aruteludele tutvus eSwatini komisjoni kolleeg UNESCO võrgustike ning haridus- ja teadusprogrammidega seotud teemade ja paikadega Eestis. Kohtumistel vahetati UNESCO programmide ja teemadega seotud kogemusi ja avati eri perspektiive. Visiidikavas olid osalemine Eesti UNESCO ühendkoolide aastakonverentsil Pernova loodusmajas, Rannamõisa lasteaia, VHK ja Tamsalu gümnaasiumi külastused, tutvumine MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse ja Tartu Loodusmajaga, ringkäik Hiiumaal ja kohtumine UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi eksperdi Toomas Kokovkiniga, Eesti kutseõppe süsteemi tutvustamine Haridus- ja Noorteametis ning hariduse ja IKT teemaline kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Välisministeeriumiga. Haridusprogrammide kõrval innustus väliskülaline sotsiaalse ettevõtluse võimalustest ning vaimse kultuuripärandi olulisusest kogukonna elus.

Suur tänu kõigile, kes panustasid eSwatini kolleegi visiidi õnnestumisse. Järgmised komisjonide koostöö tegevused on plaanis juba käesoleval aastal, kui toimub taas ühine Zoomi õpetajakoolitus eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajatele. Järgmine Eesti vabatahtlik on plaanis saata eSwatini komisjoni 2022. aasta alguses. Eswatini kolleegi töövisiiti rahastas UNESCO ERK.

Pikemalt saab lugeda Eesti ja eSwatini komisjonide koostöö kohta siit.