eSwatini õpilased ehitavad Eesti toel roboteid

20.04.2022

Aprillis alustas kolm eSwatini kooli robootikahuviringidega, et arendada õpilaste loovat ja tehnilist mõtlemist ja koostööoskusi. Robootikaõpet piloteeritakse eSwatinis UNESCO Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide koostöö raames.

Robootikakomplektide üleandmine koos esimeste koolitustega õpetajatele toimus eSwatinis märtsis-aprillis Eesti vabatahtliku Meelike Terasmaa juhendamisel. Terasmaa sõnul on nii eSwatini haridusministeeriumil kui ka kooliperedel robootikaõppe vastu huvi suur: „Õpilased olid innukad ja täis tegutsemistahet ning esimesed katsed läksid väga edukalt. Haridusministeeriumi IKT valdkonna inimesed on huvitatud Eesti kogemusest ja arengutest selles vallas.“

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni Aafrika ja arengukoostöö suuna koordinaatori Madli Kumpase sõnul sai idee eSwatinis robootikahuviringid käivitada alguse eSwatini kolleegi visiidist Eestisse möödunud aastal. „Külastasime UNESCOga seotud paiku Eestis. UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmete Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi külastamisel tutvusime robootikaõppega ning sealt mõtted jooksma hakkasidki,“ kirjeldab Kumpas.

Kui varasemalt on toimunud eSwatiniga haridusvaldkonnas koostöö peamiselt maailmahariduse ja noorte vallas, siis robootika on olnud Kumpase sõnul seni tehtule hea täiendus, innustav ja silmaringi avardav kogemus kõigile osapooltele: „Kui Meelike jagas eSwatinist esimesi pilte ja videoid koolide robootikatundidest, oli rõõm näha laste silmis siirast imestust ja vaimustust. Robootika uudsust eSwatinis ilmestab ehk tõik, et seal kasutatakse sõna ’robot’ sageli valgusfoori tähenduses. Robootikakomplektiga tutvumine võis olla osalejatele tõeline üllatus.“

UNESCO ERK tänab VHK ja Tamsalu Gümnaasiumi, kes oma kogemusi jagasid, ning MTÜd Robootika, kes robootikakomplektide valikul nõuga abiks oli.

Lisaks robootika piloteerimisele koolides toimusid vabatahtliku Terasmaa viibimise ajal eSwatinis UNESCO ühendkoolide õpetajakonverents, kestlikku arengut toetava hariduse kooliprojektide auhinna väljakuulutamine, Eesti ja eSwatini sõpruskoolide tegevused. Lisaks töistele toimetamistele võttis Eesti vabatahtlik osa kohalikust kultuuri- ja pärimuselust, osales traditsioonilisel Buganu tantsufestivalil ja lõikustalgutel.

Koostöö Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide vahel sai alguse 2019. aastal, et luua sidemeid UNESCO võrgustike vahel, pakkuda noortele kultuurivahetuse ja vabatahtliku töö kogemust, kutsuda ellu suhtlust ja ühisprojekte Eesti ja eSwatini koolide vahel. Koostöö avab igal aastal ühele Eesti noorele võimaluse osaleda vabatahtlikuna eSwatini rahvusliku komisjoni töös. eSwatinis toimetab lisaks Eestile Saksamaa UNESCO komisjon, kelle noortetegevustega Eesti noor võimalusel samuti kaasuda saab.

eSwatini Kuningriik (end. nimega Svaasimaa) on väike riik Lõuna-Aafrikas ning piirneb Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Mosambiigiga. eSwatini rahvaarv on Eestiga võrreldav – u 1,2 miljonit – ja pindala 17 364 km2. eSwatini iseseisvus 1968. aastal, riiki valitseb kuningas Mswati III.

LISAINFO

Info koostöö kohta UNESCO ERKi veebis

Vabatahtliku Meelike Terasmaa lähetuse tegevuste ülevaade UNESCO ERKi Facebooki lehel: https://www.facebook.com/UnescoERK/