UNESCO-Jaapani jätkusuutlikku arengut toetava hariduse auhind

17.02.2016

Auhinda antakse välja kord aastas. Auhinna suuruseks on 50 000 USD ja selle pälvib 3 laureaati.

Kandideerida saab läbi UNESCO rahvuslike komisjonide. Taotlus peab keskenduma mõnele konkreetsele jätkusuutlikku arengut toetava hariduse projektile või programmile. Iga riik võib esitada auhinnale kuni 3 nominenti. Valiku teeb sõltumatu žürii, kuhu kuulub eksperte kõigist maailma regioonidest. Kriteeriumideks on projekti/programmi:

1) mõju ulatus;2) laiapõhjalisus – projekt peab lõimima jätkusuutliku arengut toetava hariduse kõiki kolme mõõdet (ühiskond, majandus, keskkond); 3) innovatsioon.

Projekt/programm peab lisaks:1) olema kestnud vähemalt 2 aastat;2) olema tõestanud tulemuslikkust ja kuluefektiivsust;3) olema mudelprojekt, mida erinevad riigid saaksid kohandada vastavalt oma keskkonnale; 4) panustama ühte või enamasse ülemaailmse jätkusuutlikku arengut toetava hariduse tegevuskava prioriteetsesse tegevusvaldkonda. 

Taotlus peab olema täidetud inglise keeles wordi formaadis. Kõik lisamaterjalid (fotod, videod, publikatsioonid) tuleb esitada elektrooniliselt koos taotlusega e-mailile unesco@unesco.ee Tühjaks tuleb jätta taotluses osa 1, mille täidab UNESCO ERK. Esitamise tähtaeg UNESCO ERKile on 31.03.2016. UNESCO ERK valib välja kuni 3 taotlust ning esitab need UNESCOle läbi selleks loodud veebikeskkonna.

Täpsem informatsioon ja taotlusvorm.