UNESCO kogub näiteid m-õppe programmidest koolides

27.02.2018

UNESCO-Fazhengi m-õppe projekti raames kogutakse kooliülese mobiilse õppe programmide parimaid näiteid. Eesmärk on koguda infot toimivate kooliüleste m-õppe programmide planeerimisest ja rakendamisest ning jagada saadud teavet poliitikakujundajate ja praktikutega. Projekti tegevuse laiem siht on toetada efektiivseid m-õppe mudeleid, et kindlustada koolide muutumine uuenduslikeks õpikeskkondadeks, mis toetavad neljanda kestliku arengu eesmärgi kooliga seotud alaeesmärkide saavutamist.

Silmapaistvamad m-õppe programmid tõstetakse esile UNESCO publikatsioonides, veebilehel ning rahvusvahelistel konverentsidel.

Olete oodatud avaldust esitama, kui:

– esindate kooli või kooligruppi;- teie kool on alg-, põhi- või keskkool;- rakendatud mudel hõlmab mobiilse õppe praktikaid õppimise, õpetamise ja kooli juhtimise tasandil;- m-õppe mudelit kasutatakse klassi- ja aineüleselt;- m-õppe mudeli efektiivsus on tõestatud.

Avalduse vormi koos lisainfoga leiate siit. Täidetud avaldusi ootame 12. märtsiks 2018. a aadressile unesco@unesco.ee.