Toimus UNESCO ühendkoolide õpetajate seminar

07.09.2012

Paar päeva enne septembri algust said kokku UNESCO ühendkoolide õpetajad, et arutada algava õppeaasta plaane ning vahetada muljeid varasematest üritustest. Vesteldi toimunud ÜRO simulatsioonist, teaduskonverentsist ning erinevatest koostööprojektidest. Teemaks tuli ka Läänemere projekti ehk BSP rahvusvahelise koordinatsiooni saabumine Eestisse ning julgustame kõiki koole selpuhul uurima, kas ja kuidas oleks ka neil võimalik BSPis kaasa lüüa. UNESCO ERKil on omaltpoolt väga hea meel, et kõik UNESCO ühendkoolid on väga aktiivsed ning õpetajad kannavad endas UNESCOlikku koostöövaimsust ja -rõõmu.

 

Õpitoad vaimse kultuuripärandi ja ÜRO simulatsiooni teemadel

Kohtumisel toimus ka kaks õpituba – nii teaduskonverentsi kui ÜRO simulatsiooni teemal. Esimese õpitoa eestvedajaks oli Jane Kalajärv Rahvakultuuri Keskusest. Jane esitlust vaimsest kultuuripärandist näeb siit lehelt. Miks me üldse vaimsest kultuuripärandist rääkisime? Nimelt sellepärast, et eelmisel teaduskonverentsil selgus, et paljudel õpilastel on raske leida inspiratsiooni valimaks teema, millel uurimistööd kirjutada. Sestap tekkis mõte, et järgmisel aastal anname õpilastele-õpetajale ette ideestiku, mis mõtted idanema paneks. Kuna aasta 2013 on Kultuuriministeeriumi eestvedamisel Kultuuripärandi aastaks kuulutatud, tegime UNESCO ERKina ettepaneku, et ka teaduskonverents võiks kultuuripärandi – täpsemalt vaimse kultuuripärandi – vaimus toimuda. Vaimne kultuuripärand on hea temaatika just seetõttu, et soodustab noori uurima end ümbritsevat kultuuri ning märkama väärtuseid, mis pahatihti kahe silma vahele jäävad. Seminarist osa võtnud õpetajad vastasid meie ettepanekule heasoovliku mõminaga ning Janega koos õppisimegi vaimset kultuuripärandit märkama, hindama ja omavahel jagama.

Teine õpituba toimus Uku Talmari sõbralikul juhtimisel. Uku on olnud ÜRO simulatsiooni korraldusmeeskonnas juba päris esimesest aastast alates, vastutades eelkõige formaadi ja simulatsiooni vormilise õnnestumise eest. Seminaril rääkiski Uku just sellest, mis simulatsioonil siis lõppude lõpuks ikkagi toimub ja milliseid näpunäiteid tasub meeles pidada. Osalenud õpetajad said näpuga järge ajada nii näidisresolutsioonil kui ka lihtsustatud formaadil. Iga õpetaja sai valida endale esindatava riigi ning vastavalt formaadireeglitele võtta sõna resolutsiooni parandamiseks. Õpituba sai korraldatud just selleks, et õpetajad oskaksid paremini õpilasi simulatsiooniks ette valmistada ning toeks olla nii eeltöö käigus kui ka simulatsiooni vormiga tutvumisel. Õpituba sai lõpetatud üleskutsega õpilastele ettevalmistusprotsessil võimalikult palju toeks olla ning võimaluse korral ka klassiruumis pisikesi lühisimulatsioone korraldada. Kui siiski on õhus jätkuvalt küsimus, et miks tasub õpilastel ÜRO simulatsioonist osa võtta ning miks on hea, kui õpetaja tugi kõrval on, tasub siit vaadata lühikest inglise keelset dokumentaali Decorum, mis motiveerib ka kõige tuimemaid kalu 🙂

 

Üritused, mis tuleval õppeaastal on plaanis

Kõigi rõõmsal üksmeelel jätkuvad eelnevatel aastatel toimunud teaduskonverents ja ÜRO simulatsioon. Samuti on tulemas novembrikuine filosoofiapäev, mida tähistame Tartu Ülikooli Eetikakeskuse abiga mängides väärtusmängu. Tänu väga positiivselt meelestatud õpetajatele on meil ka kokkulepe Ülenurme Gümnaasiumiga, et nii filosoofiapäev (15.11.2012) kui teaduskonverets (05.-06.06. 2013) saavad just nende koolimajas aset leidma. ÜRO simulatsioon toimub Viimsi Koolis 01.-03.03. 2013.