IKT hariduses

IKT (informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogia) mängib olulist rolli hariduse võrdse kättesaadavuse, kvaliteedi ja elukestva õppe tagamisel, õpetajate ja õppurite arengus ja enesetäiendamisel. UNESCO statistikainstituut (UNESCO Institute for Statistics – UIS) jälgib neljanda kestliku arengu eesmärgi jälgimise raames üleilmset ligipääsu IKT vahenditele hariduses. 

UNESCO pöörab IKT ja hariduse valdkonnas tähelepanu õpetajaharidusele, mobiilsele ja e-õppele, avatud hariduse võimalustele, elukestvale õppele ning IT abil hariduspoliitikate heale juhtimisele ja kujundamisele. UNESCO haridustehnoloogia instituut (UNESCO Institute for Infomration Technologies in Education) asutati 1997. aastal.

2015. aasta maikuus toimus UNESCO ja Hiina koostöös Qingdao linnas rahvusvaheline konverents IKT ja post-2015 hariduse teemadel. Konverentsil võeti vastu haridus- ja IKT-alane Qingdao deklaratsioon, mille ingliskeelse tekstiga saab tutvuda siin.